Nockebyhus är ett seniorboende i kvarteret Ceremonien vid Nockeby Backe 8 i stadsdelen Nockebyhov i Bromma, Stockholms kommun. Nockebyhus drivs av Stiftelsen Sällskapet Vänner till Pauvres Honteux, som år 1973 förvärvade området från Timmermansorden. På platsen för det tidigare ålderdomshemmet Nya Eriksberg byggdes det nya seniorhemmet Nockebyhus och det uppfördes i mitten av 1970-talet och invigdes 1977. Nockebyhus är ett stort komplex som ligger intill Nockebybrons östra brofäste och uppfördes efter ritningar av arkitekterna Backström & Reinius, som stod för utformningen.

Nockebyhus i Nockebyhov, 2018.

På samma område ligger även Nockebyhöjdens vård- och omsorgsboende på Backskåran 9, som byggdes 1981 och som också ritades av Backström & Reinius. Nockebyhöjdens vård- och omsorgsboende invigdes 2005.

Båda seniorboendena har blivit blåmärkta av Stadsmuseet i Stockholm, vilket innebär "att bebyggelsen bedöms ha synnerligen höga kulturhistoriska värden".[1]

Historik, bakgrundRedigera

 
Timmermansordens hospital (ålderdomshem) på Eriksberg. Arkitekt var Carl Nestor Söderberg. I bakgrunden skymtar Birger Jarlsgatan och till höger brandgaveln på kv. Häggen 3.
 
Nya Eriksberg, byggt 1913, rivet 1974.

Tomten i Nockebyhov ägdes av Timmermansorden, som den fick år 1908 av Stockholms stad som kompensation för en tomt vid Birger Jarlsgatan i Stockholm. Timmermansorden utövade en omfattande social välgörenhet och orden grundade 1796 ett ålderdomshem vid Eriksberg, som är ett område i stadsdelen Östermalm. En ny hospitalsbyggnad byggdes 1879 strax väster om Timmermansordens ordenshus på Eriksberg. Ålderdomshemmet byggdes efter ritningar av Carl Nestor Söderberg.[2] Det byggdes 1879-1880 och innehöll sex rum och tre kök på vardera våning. I samband med Eriksbergs omdanande revs hospitalbyggnaden och orden byggde istället sin nya hospitalbyggnad, Nya Eriksberg, 1913-1914 vid Nockebyhov. Sedan 1960-talet har orden bedrivit hjälpverksamhet enbart genom ekonomiskt stöd.

Timmermansordens ålderdomshem Nya Eriksberg var ett 25 hektar stort område. Det var ett hem med plats för ett 50-tal pensionärer, företrädesvis ordensbröder. Det invigdes 1913 och byggdes om 1928. Marken återsåldes till staden 1935, men hemmet var i bruk till 1966.[3]

År 1973 såldes fastigheten Nya Eriksberg till Sällskapet Vänner till pauvres honteux (SVHP), som lät riva Nya Eriksberg 1974.[3] På platsen uppfördes 1976 istället vårdhemmet Nockebyhus, som är den nuvarande anläggningen för seniorboende i kvarteret Ceremonien. Arkitektuppdraget gick till Backström & Reinius och totalentreprenör var byggnadsfirman Anders Diös. Nockebyhus ingår nu i Ceremoniens servicehus och ålderdomshem. I parken står ett konstverk i brons, Mansfigur och barn, av skulptören Annie Wiberg.[3]

BebyggelsenRedigera

Nockebyhus ritades av arkitektparet Sven Backström och Leif Reinius. Sven Backström var inspirerad från sin utbildning i Paris hos Le Corbusier.

Bebyggelsen vid Nockebyhus invigdes 1977 och består av flera volymer med oregelbundna planformer som klättrar upp med bergsbranten: tre något snedställda bostadsflyglar med olika höjder (hus A, B och C). De tre fastigheterna, A-, B- och C-huset, binds samman med korridorer. Totalt finns här 228 hyreslägenheter, huvudsakligen i två- eller trerumslägenheter. En lång byggnadskropp för allmänna ändamål ligger längst ner vid Nockebybron / Drottningholmsvägen och utgör en slags bullerskärm för husen ovanför. Här befinner sig bland annat SVHP:s huvudkontor, administration, garage, hobbylokaler, restaurang och en inomhuspool med bastu, motionshall samt snickarbod och klubbrum. Byggnadskropparna är sammanlänkade med förbindelsegångar. Det finns boulebanor såväl utomhus som inomhus vilket gör et möjligt att träna och spela året runt. För hyresgästerna är de naturliga mötesplatserna huvudentrén med "hushörnan" och det stora sällskapsrummet med öppen spis för mörka vinterkvällår och med bekväma möbler. Sällskapsrummet används också för föredrag och musikunderhållning. Kvällstid visas nya filmer i motionshallen och här kan man spela bordtennis, öva gymnastik och yoga och andra aktiviteter.[4]

Exteriören präglas av rik artikulerade, röda tegelfasader, vita balkongfronter och stora fönster med vita bröstningar. Byggnadslängan vid Drottningholmsvägen accentueras genom sin "böljande" tegelfasad mot gatan. Enligt Stadsmuseet dominerar komplexet landskapet invid Nockebybron, och har "mycket stora stadsbildsmässiga värden".

Längst i norr med adress Backskåran 9 ligger Nockebyhöjdens vård- och omsorgsboende, som invigdes 2005 och ligger i anslutning till Nockebyhus, även det ritades av Backström & Reinius och uppfördes några år efter Nockebyhus.

VerksamhetRedigera

SVPH hyr ut seniorlägenheter för personer över 55 år som även måste vara registrerade lägenhetskön. Det finns tillgång till vårdcentral, hemtjänst, restaurang, kök och städverksamhet samt till anläggningens talrika sällskapsutrymmen. Nockebyhus är med 345 lägenheter den största av SVPH:s tre anläggningar. Nockebyhöjdens vård- och omsorgsboende inrymmer SVPH:s särskilda boendeformer och här finns plats för 67 personer.[5] På boendet finns fem avdelningar med demensindikering för 47 personer respektive en avdelning för personer med somatiska besvär för 20 personer.[6][7]

BilderRedigera

NoterRedigera

KällorRedigera

Externa länkarRedigera