Nockeby familjehotell, tidigare Familjehotellet Nockebyhov, är ett kollektivhus i vid Gubbkärrsvägen 29 i Nockebyhov i Stockholms kommun. Kollektivhuset utgör ett representativt exempel på tidens folkhemsarkitektur och byggande som präglades av sociala tankegångar och hög kvalitet.

Fasad mot trädgården, 2018.

BeskrivningRedigera

 
Familjehotellet på ett äldre vykort.
 
Fasad mot Gubbkärrsvägen, 2018.

Anläggningen består av tre större byggnader i 3–4 våningar som slingrar sig längs en kuperad höjd med bergspartier, barrträd och gräsytor, kring en avskiljd gårdsmiljö. I längan finns cirka 150 lägenheter. Husen och de olika trapphusen är sammanbundna med korridorer. Fasaderna är uppmurade av rött tegel som accentueras av band och burspråk i gult tegel. Mot trädgårdssidan dominerar vita balkongfronter. Ursprungligen ingick även en mindre radhuslänga.

Nockeby Familjehotell stod klart 1952 efter ritningar av arkitektkontoret Backström & Reinius, ansvarig trädgårdsarkitekt var Walter Bauer och anläggningen uppfördes av byggmästare Olle Engkvist i egen regi. Senare har huset omvandlats till bostadsrätter. Olle Engkvists beskrev, i samband med invigningen, huset i broschyren “Familjehotellet Nockebyhov” på följande sätt: “Var och en i detta familjehotell är en självständig hyresgäst som i ett vanligt hyreshus. I familjehotellet finnes dock viss service, som ett vanligt hyreshus ej kan erbjuda.”

Huset innehöll ursprungligen en restaurang för omkring 100 personer, erbjöd städhjälp och hade en tvättinrättning, dock inget barndaghem. I anslutning till restaurangen fanns ursprungligen två festmatsalar, en mindre för ca tolv personer och en större, det så kallade Turkiska tältet, för ca 35 personer. Den större lokalen är numera uthyrd och innehåller ett daghem. I huvudentrén fanns ursprungligen även en butik – Nockebyhovs servicebutik – med för den tiden generösa öppettider.

Byggnaden är grönmärkt av Stadsmuseet i Stockholm, vilket är den näst högsta klassen och innebär att bebyggelsen bedöms vara särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Direkt söder om Nockeby familjehotell ligger seniorhemmet Nockebyhus, även det ritat av Backström & Reinius och invigt i mitten av 1970-talet.

KällorRedigera

Externa länkarRedigera