Nils Andersson Boije, död 1568, var en svensk militär och ämbetsman i släkten Boije af Gennäs. Han var far till Göran Boije.

Boije anlitades i flera militära och administrativa värv under Gustav Vasa och Erik XIV. Han deltog 1534-36 i grevefejden och förde på eftersommaren 1542 förstärkningar till de trupper, som skulle uppta striden mot Nils Dacke, och deltog under hela Dackefejden i operationer och underhandlingar. 1563 stod han på Erik XIV:s sida mot hertig Johan, trots att han tidigare varit i Johans tjänst. I det nordiska sjurskriget var Boije en av de mera anlitade ledarna i kriget till lands. 1565 ledde han anfallet mot och erövringen av Varberg. I början av 1566 sände Erik honom mot Bohus fästning, som medhjälpare under tåget hade han bland andra Nils Svantesson Sture. Företaget misslyckades och Boije fick hård kritik av kungen för sin insats.

Sin fredliga verksamhet hade Boije huvudsakligen förlagd till Finland, där han innehade åtskilliga poster inom förvaltning och rättskipning.

KällorRedigera