Nidana är ett arbete i etiologi från 700-talet, författat av den indiske läkaren Madhav, listas i de 79 kapitlen kända sjukdomar med orsak, symptom och komplikationer.