En newtonsk fluid är en fluid som har en skjuvspänning som är linjärt proportionell mot hastighetsgradienten definierad rätvinkligt från skjuvplanet. Matematiskt tecknar man detta:

Storheter som ingår i Newtons definition av viskositet

där μ är vätskans viskositet.

Om detta inte uppfylls är det en så kallad icke-newtonsk fluid som studeras inom reologi.

Exempel på newtonska fluider är vatten, sockerlösning och mineralolja.

Se ävenRedigera