New Public Management (NPM), på svenska ungefär Ny offentlig verksamhetsledning, avser den samling av styrnings- och ledningsmetoder som gradvis introducerats inom offentlig sektor sedan 1980-talet.

Kritik har riktats mot systemet därför den högre ledningen vanligen inte rekryteras från verksamheten och därför inte förstår den. Detta leder i sin tur till att de satsar på en dyr överbyggnad i form av ledningsfunktioner för ekonomi, juridik, kommunikation etc och utvärderingar medan verksamheten blir lidande eller t.o.m. motarbetas.[1]

ReferenserRedigera

  1. ^ [Svenska Dagbladet, 30 jan 2017: Fel att låta medlen bli målen, debattartikel av professor Göran Arnqvist]