Neuromuskulära sjukdomar är en bred kategori som innefattar sjukdomar som antingen direkt genom att drabba musklerna eller indirekt genom att drabba nerverna påverkar muskelapparaten.

Neuromuskulära sjukdomar
Klassifikation och externa resurser
MeSHsvensk engelsk