Neues geistreiches Gesangbuch är en koralbok som gavs ut 1714 av Johan Anastasius Freylinghausen i Halle im Waysenhause. Boken (eller skriften) är första kända skriftliga källa till minst en psalmelodi som används i 1819 års psalmbok till flera psalmer: nr 81, 236, 371.

Neues geistreiches Gesangbuch
GenreKoralbok
Utgivningsår1714

PsalmerRedigera