Neues Forum var en av de medborgarrättsrörelse som uppstod i samband med Östtysklands sammanbrott. En del av Neues Forum blev senare en del av Bündnis 90, senare Bündnis 90/Die Grünen. Den andra delen har fortsatt som egen organisation i form av ett småparti i det forna DDR.