Nepalesisk skrift är det gemensamma namnet på ett antal besläktade skriftsystem från kathmandudalen i Nepal som främst har använts för att skriva det sino-tibetanska språket newari. De härstammar från gupta-skriften och användes i stor utsträckning från 900-talet fram till tidigt 1900-tal, varefter de till stor del ersatts av det besläktade skriftsystemet devanāgarī.[1] Skriftsystemen har även använts för att skriva sanskrit, nepali, hindi, maithili, bengali samt bradj-bhakha.[2]

Example.of.complex.text.rendering.svg Denna artikel innehåller sydasiatiska skrivtecken.
Utan rätt teckenkodning, typsnitt och stöd för komplex textlayout riskerar tecknen att visas felaktigt. Om tecknen visas som fyrkanter eller frågetecken kan du få hjälp här.
Bönerulle med mantra oṃ maṇi padme hūṃ skrivet med rañjanā vid Swayambhu i Kathmandu.
Palmbladsmanuskript från 1000-talet skrivet med bhujiṃmol.
Framsida till tidningen Thaum̐kanhe med dess namn skrivet med pracalit. Notera sista bokstaven som är en ligatur av ha och na men som här representerar den läckande nasalen nha. Den vågformiga huvudlinjen ovanför samma bokstav representerar vokalen e.
Exempel på några bokstäver i de nio olika varianterna av nepalesisk skrift.

HistoriaRedigera

Den nepalesiska skriften uppstod på 900-talet. Den tidigaste kända förekomsten är ett dokument kallat Laṅkāvatāra Sūtra daterat till år 908.[1] Ett annat tidigt exempel är ett palmbladsmanuskript med den buddhistiska texten Prajñāpāramitā daterad till år 920. Ett av de äldsta bevarade manuskripten med det indiska eposet Ramayana skrevs med nepalesisk skrift år 1041.[3]

Skriften har använts för inskriptioner på sten och koppar, på mynt (nepalesisk mohar), palmbladsmanuskript samt hinduiska och buddhistiska dokument. Rañjanā, det mest dekorativa av de nepalesiska skriftsystemen, används även för utsmyckningar i buddhistkloster i Kina, Mongoliet och Japan. Där används det främst främst för att skriva buddhistiska texter och för mantran på bönerullar och vid helgedomar, tempel samt kloster. Det populära buddhistiska mantrat oṃ maṇi padme hūṃ skrivs ofta med rañjanā.

År 1906 förbjöds allt officiellt bruk av newari, den nepalesiska skriften samt den nepalesiska månkalendern av den då härskande Rana-dynastin. Den som studerade eller publicerade texter på newari riskerade fängelse eller i värsta fall exil.[1] Förekomsten av tryckpressar gjorde också att många lockades att byta till devanāgarī. Nepalesisk skrift fortsatte dock att användas för religiösa och ceremoniella syften fram till 1950-talet.

Efter att Rana-dynastin störtats och demokrati införts 1951 hävdes förbudet. Försök inleddes att studera och återuppväcka de gamla skriftsystemen. Bland annat publicerade Hemarāja Śākyavaṃśa en bok innehållande 15 olika varianter av nepalesisk skrift.

De första metalltyperna tillverkades 1952. Förläggaren Pushpa Ratna Sagar från Kathmandu lät designa ett typsnitt som sedan skickades till en tillverkare i Indien.[1] Dessa användes för att skriva ut artikelrubriker och datum i tidningen Thaum̐kanhe.

1970 startades ett projekt för att fotografera av och katalogisera nepalesiska manuskript. Numera finns fler än 46 000 dokument skrivna med nepalesisk skrift arkiverade på mikrofilm. Den största delen av dem är skrivna på sanskrit.[4]

1989 publicerades den första boken som använde sig av ett datortypsnitt.

Idag har nepalesisk skrift till stor del fallit ur bruk. Den används ibland på skyltar, inbjudningar, gratulationskort, brevpapper, böcker, CD-skivor, produktetiketter och tidningars redaktionsrutor.[5] På 80-talet bildades ett antal privata organisationer som arbetat med att studera och främja den nepalesiska skriften. Detta arbete ledde till att en standard togs fram 1989 i samarbete med newariska akademiker. 2010 samlades en kommitté för att undersöka möjligheterna att få nepalesisk skrift inkluderad i Unicode-standarden.[1]

SkriftsystemenRedigera

De nepalesiska skriftsystemen är abugidor vilket innebär att varje konsonant har en medföljande grundvokal a. Vokalen kan sedan ändras eller avlägsnas med olika diakritiska tecken. Det finns även fristående bokstäver för de olika vokalerna. Konsonantkluster skrivs genom att flera konsonantbokstäver skrivs samman i komplexa ligaturer.

Ett problem när man pratar om nepalesisk skrift är att även om alla de olika skriftsystemen har individuella namn så är de många gånger bara typografiska varianter av varandra. Vanligtvis delas de upp i nio olika varianter: bujiṃmol, golmol, hiṃmol, kuṃmol, kveṃmol, litumol, pracalit, pācūmol och rañjanā.[6] De vanligast förekommande är pracalit, rañjanā och bhujiṃmol.

PracalitRedigera

Pracalit ("ordinär, vardaglig"; ofta transkriberat prachalit) bygger på den äldre stilen pācūmol vars namn betyder "platthövdad". Namnet syftar på den raka huvudlinjen.[7]. Till skillnad från exempel devanāgarī binds inte bokstävernas huvudlinje vanligtvis samman utan de skrivs var för sig. Ett annat utmärkande drag som pracalit delar med de övriga skriftsystemen, undantaget rañjanā, är att vokalerna e och ai skrivs genom att konsonantbokstavens huvudlinje förändras.[1]

RañjanāRedigera

Rañjanā (sanskrit för "behagfull, underbar") är ett skriftsystem som uppstod på 1000-talet. Utöver att skriva newari används det även för utsmyckningar i buddhistkloster i Kina, Mongoliet och Japan. Inom kinesisk och annan östasiatisk buddhism skrevs sanskrit främst med siddhaṃ. Spridningen av tibetansk buddhism gör dock att även rañjanā återfinns runtom i östasien, dock inte i samma utsträckning som siddhaṃ.

Rañjanā är det mest dekorativa men också det mest komplexa av de nepalesiska skriftsystemen. Komplexiteten beror till stor del på att det används för att skriva tibetanska och därmed har lånat in vissa egenskaper från den tibetanska skriften som inte finns i andra brāhmī-skriftspråk.[5] Dess tibetanska namn lañdza (ལཉྫ) härstammar från sanskritordet rañja. Wartu (tibetanska ཝརྟུ wartu) är en variant av rañjanā med en vågformad huvudlinje.[6]

BhujiṃmolRedigera

Bhujiṃmol (även bhujinmol) användes under 1100- till 1600-talet.[7] Dess namn betyder flughövdad. Ordet mol "huvud" syftar på det streck som skrivs ovanför varje bokstav och bhujiṃ "husfluga" på deras rundade form.

BeskrivningRedigera

KonsonanterRedigera

Pracalit Rañjanā Dev. Rom.
    ka
    kha
    ga
    gha
    ṅa
    ह्ङ ṅha
    ca
    cha
    ja
    jha
    ña
    ह्ञ् ñha
Pracalit Rañjanā Dev. Rom.
    ṭa
    ṭha
    ḍa
    ḍha
    ṇa
    ह्ण ṇha
    ta
    tha
    da
    dha
    na
    ह्न nha
Pracalit Rañjanā Dev. Rom.
    pa
    pha
    ba
    bha
    ma
    ह्म mha
    ya
    ra
    ह्र rha
    la
    ह्ल lha
    va
Pracalit Rañjanā Dev. Rom.
    śa
    ṣa
    sa
    ha
    क्ष kṣa
    त्र tra
    ज्ञ jña

De sammansatta bokstäverna kṣa, tra och jña betraktas ofta som egna bokstäver som lärs ut tillsammans med de övriga. Eftersom newari saknar retroflexa konsonanter används bokstäverna ṭa, ṭha, ḍa, ḍha, ṇa och ṣa endast i lånord. Samma gäller bokstaven śa. Newari har å andra sidan ett antal sonoranta konsonanter som uttalas med läckande röst (ṅha, ñha, ṇha, nha, mha, rha och lha). De skrivs med sammansatta bokstäver bestående av ha kombinerad med bokstaven för motsvarande modal sonorant.[8]

Kontextuella formerRedigera

 
Bokstäver med alternativa former (bha och ha) och bokstäver som bildar ligaturer tillsammans med vokalen u (ja och ra). Notera även att u ändrar form när den kombineras med bha.

Några bokstäver har alternativa former som används när de kombineras med vissa vokaldiakriter eller ingår i ett konsonantkluster.[1]

 • Bokstäverna bha och ha ändrar utseende när de kombineras med någon av vokaldiakriterna u, ū, , , och .
 • Bokstäverna ja och ra bildar ligaturer tillsammans med vokalerna u och ū.
 • Vokalen u ändrar utseende när den kombineras med bokstäverna ga, ta, bha och śa.

Sammansatta bokstäverRedigera

   
Exempel på hur bokstäverna ka och ya skrivs samman för att bilda bokstaven kya. När ka befinner sig i initial position och följs av en bokstav med två staplar förlängs ka åt höger så att den överlappar följande bokstav.

Konsonantkluster skrivs genom att flera konsonantbokstäver skrivs samman i komplexa ligaturer. Hur de skrivs samman beror på bokstävernas form och vissa bokstäver har alternativa former som används beroende på deras position i klustret.[1]

VokalerRedigera

Pracalit Rañjanā Dev. Rom.
    a
    ā
    i
    ī
    u
    ū
Pracalit Rañjanā Dev. Rom.
   
   
    e
    ai
    o
    au
Pracalit Rañjanā Dev. Rom.
    अय् ay
    आय् āy
    एय् ey

Vokalen som i sanskrit står för stavelsebildande [ṛ] används i newari för att skriva stavelsen ri.

I newari uttalas vokalerna a och ā med olika vokalkvalité. För att skriva deras långa motsvarigheter har några diakriter getts delvis andra egenskaper än vad som annars är brukligt i brāhmī-baserade skriftsystem.

Tecken Namn Transkription Beskrivning
Pracalit Rañjanā Sanskrit Newari Dev. Rom.
    visarga lyuphuti अः aḥ Används vanligtvis för att markera att en vokal följs av ett h-ljud. I newari används den istället för att markera en lång vokal.
    candrabindu milaphuti अँ am̐ Markerar en nasal vokal.
    anusvāra sinhaphuti अं aṃ Används vanligtvis för att markera en nasal vokal eller att en vokal följs av en nasal konsonant. I newari används den för att markera en lång, nasal vokal. Den kan med andra ord ses som en kombination av visarga och candrabindu.

VokaldiakriterRedigera

PracalitRedigera

Vissa av vokaldiakriterna har olika utseende beroende på om konsonanten har ett huvudstreck eller inte. Det finns sju konsonanter utan huvudstreck: ga, ña, ṭha, ṇa, tha, dha och śa.[1]

a aḥ ā āḥ i ī u ū e ai o au am̐ aṃ

ka
                               

ga
                               
RañjanāRedigera

Vokaldiakriterna kan ha upp till tre olika utseende beroende på vilken konsonant de kombineras med.[5] Reglerna för ka används även för ja, kṣa och jña. Reglerna för ga används även för kha, ña, ṭha, ṇa, tha, dha och sha. Reglerna för ba används för övriga bokstäver.

GalleriRedigera

UnicodeRedigera

Nepalesisk skrift ingår i Unicode-standarden för teckenkodning sedan version 9.0 som släpptes 21 juni 2016. Skriften har tilldelats kodpunkterna U+11400 till U+1147F.[9]

Rañjanā föreslås att behandlas som ett separat skriftsystem med egna kodpunkter.[10] Förslaget har ännu inte antagits formellt av UTC.

Ett förslag för bhujiṃmol har också lämnats in men författaren är själv tveksam till om det vore lämpligt att behandla det som ett eget skriftsystem.[7]

KällorRedigera

 1. ^ [a b c d e f g h i] Pandey, Anshuman (29 februari 2012). ”Proposal to Encode the Newar Script in ISO/IEC 10646” (på engelska) (PDF). http://std.dkuug.dk/JTC1/SC2/WG2/docs/n4184.pdf. Läst 15 september 2015. 
 2. ^ ”Newar (Prachalit Nepal)” (på engelska). ScriptSource. SIL International. http://scriptsource.org/cms/scripts/page.php?item_id=script_detail&key=Qabc. Läst 15 september 2015. 
 3. ^ ”Manuscripts written in Newari script” (på engelska). Institute of Scientific Research on Vedas. Arkiverad från Scientific Dating of Ramayan Era originalet den 15 april 2013. https://archive.today/20130415201043/http://serveveda.org/?p=87. Läst 15 september 2015. 
 4. ^ ”Manuscripts written in Newari script” (på engelska). Nepalese-German Manuscript Cataloguing Project. http://catalogue.ngmcp.uni-hamburg.de/wiki/Category:Manuscripts_written_in_Newari_script. Läst 15 september 2015. 
 5. ^ [a b c] Everson, Michael (4 maj 2009). ”Preliminary proposal for encoding the Rañjana script in the SMP of the UCS” (på engelska) (PDF). http://www.unicode.org/L2/L2009/09192-n3649-ranjana.pdf. Läst 15 september 2015. 
 6. ^ [a b] Everson, Michael (28 september 2009). ”Roadmapping the scripts of Nepal” (på engelska) (PDF). http://std.dkuug.dk/jtc1/sc2/WG2/docs/n3692.pdf. Läst 15 september 2015. 
 7. ^ [a b c] Pandey, Anshuman (28 oktober 2014). ”Introducing the Bhujinmol Script” (på engelska) (PDF). http://std.dkuug.dk/jtc1/sc2/wg2/docs/n4555.pdf. Läst 15 september 2015. 
 8. ^ Manandhar, Dev Dass (5 februari 2012). ”Proposal for Nepālalipi Script in the Universal Character Set for inclusion in the Unicode Standard” (på engelska) (PDF). http://std.dkuug.dk/JTC1/SC2/WG2/docs/n4322.pdf. Läst 15 september 2015. 
 9. ^ ”Newa” (på engelska). Unicode 9.0 Character Code Charts. Unicode, Inc. http://www.unicode.org/charts/PDF/U11400.pdf. Läst 20 juli 2016. 
 10. ^ Pandey, Anshuman (6 januari 2016). ”Towards an encoding for the Ranjana and Lantsa scripts” (på engelska) (PDF). http://www.unicode.org/L2/L2016/16015-ranjana.pdf. Läst 20 juli 2016. 


Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia.

Externa länkarRedigera