Neb var en dansk uradelsätt från Själland känd 1277 genom Niels Uffesen Neb och i Skåne från 1300-talet. Ätten var utdöd på svärdssidan före 1493.[1][2][3]

Neb
Vapen för ätten Neb
Känd sedan1277
SätesgårdSjälland och Skåne
Danmark Adel i Danmark
NaturaliseradUradel
VärdighetRiddare
† Utslocknad i Danmark
Utslocknad1520

Neb var en av de mäktigaste medeltida ätterna i Danmark. Flera var riddare och några drotsar och de tillhörde högadeln. Senare mot 1400-talet gick ätten tillbaka, och många av medlemmarna ägde inte ens egna gods, utan tjänade som fogdar och länsmän på andras gods. De sjönk därmed ned i lågadeln. Så vitt känt finns det inte en enda egendom som de har ägt i mer än tre generationer. Ätten har varit spridd över större delen av Själland, med några medlemmar i Skåne och en på Lolland. De två yngsta grenarna (Niels Henriksens och Bents) var knutna till Sørbylille på 1400-talet.

Med Claus Neb till Fuglsang slocknade ätten ut på svärdssidan före 1493. Han ligger begraven i Sankt Bendts Kirke i Ringsted på Själland.[4]

Referenser redigera

Noter redigera

  1. ^ Kræmmer, Michael. Danmarks Adels Aarbog 2009-2011, efterslægtstavle for Skjalm Hvide. Danmarks Adelsforening, v. Lars Bisgaard & Mogens Kragsig Jensen, 597, X, 65
  2. ^ Ulsig, Erik. Danske adelsgodser i middelalderen. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S København 1968, sid 92
  3. ^ Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen. Danmarks Adels Aarbog. Dansk Adelsforening, DAA 1906:300
  4. ^ Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen. Danmarks Adels Aarbog. Dansk Adelsforening, DAA 1906:304, (a.

Skriftliga källor redigera

  • Danmarks Adels Aarbog 1906 s 300. Rättelser: 1915 s 609; 2006–08 s 779

Länkar redigera