Nationalsocialistiska Förbundet (NSF), det enda av de försök till organisationsbildning av den svenske nazisten Malte Welin under 1930-talet, vilket ledde till något verkligt politiskt parti.

NSF bildades av Malte Welin 1933, för att uppgå i Nationalsocialistiska Blocket, vid dess bildande i slutet av samma år. NSF:s pressorgan var Landet Fritt.