Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer

Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer är en nationalpark som ligger vid den tyska kusten, i det kustområde som kallas Vadehavet vid Nordsjön.