Narses, född 478, död 573, var tillsammans med Belisarius en av de två framgångsrika generaler som tjänade under den bysantinska kejsaren Justinianus.

Narses

Narses var ursprungligen eunuck vid det kejserliga hovet i Konstantinopel. Utan att ha förvärvat sig kunskaper eller fått någon utbildning för krigaryrket lyckades han, trots sitt oansenliga yttre, ta sig upp till en hög ställning i samhället. En tid var han riksskattmästare, och år 538 skickades han att understödja Belisarius i kriget mot ostrogoterna i Italien. Han råkade emellertid snart i oenighet med överbefälhavaren.

År 551 fick han högsta befälet över alla de östromerska stridskrafterna i Italien, med vilka även barbarer var förenade. Han utvecklade i kriget en beundransvärd kraft och skicklighet. Ostrogoternas konungar Totila och Teia besegrades och föll, och 554 var hela Italien i Justinianus den förstes våld, varefter Narses styrde landet som kejsarens ståthållare. Det berättas att han i harm över en skymf han tillfogades av hovet tillkallade langobarderna till Italien. Efter Narses död föll dessa också in i landet och bemäktigade sig det 568.

KällorRedigera