Nama är en folkgrupp som bor i Namibia och Sydafrika och som tillhör gruppen khoikhoi. I Namibia lever idag cirka 100 000 nama. De talar det största khoisanspråket nama.

Nama
Kaptain hendrik wittboi mit seinem stabe.jpg
Nama - ledare Hendrik Witbooi (mitten) och hans följeslagare.
Regioner med betydande antal
Namibia 100 000
Sydafrika
Språk

Nama

Besläktade folkgrupper