Naamah, en succuba inom judisk mysticism och även babylonisk mytologi. Naamah betraktas som antingen lilim, dvs. ett av Lilits barn, eller Lilit själv i en annan skepnad. Enligt Zohar är hon en av prostitutionens fyra änglar.