Öppna huvudmenyn

Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner

Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner, förkortat kallad karensnämnden, är en myndighet under Sveriges riksdag.

Nämnden inrättades år 2018 i samband med att lagen (2018:676) om restriktioner vid statsråds och statssekreterares övergång till annan än statlig verksamhet infördes. I denna lag finns bestämmelser om karens när f.d. statsråd och statssekreterare tar uppdrag i icke-statlig verksamhet.

Nämnden består av en ordförande och fyra ledamöter. Ledamöterna väljs av riksdagen efter beredning av Konstitutionsutskottet. Förekomsten av nämnden regleras i 13 kap. 14 a § riksdagsordningen. Dess organisation regleras närmare i lagen (2018:677) med instruktion för Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner.

OrdförandeRedigera

Vice ordförandeRedigera

Externa länkarRedigera