Nämnden för prövning av statsråds och vissa andra befattningshavares övergångsrestriktioner, förkortat kallad Karensnämnden, är en myndighet under Sveriges riksdag.

Nämnden, som ursprungligen hette Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner, inrättades år 2018 i samband med att lagen (2018:676) om restriktioner vid statsråds och statssekreterares övergång till annan än statlig verksamhet infördes. I denna lag finns bestämmelser om karens när f.d. statsråd och statssekreterare tar uppdrag i icke-statlig verksamhet. År 2020 utökades nämndens uppdrag till att också omfatta övergångsrestriktioner för riksrevisorn och riksrevisionsdirektören. Efter att Lagrådet väckt frågan om att nämndens namn borde ändras i samband med det nya uppdraget, tog Konstitutionsutskottet i ett utskottsinitiativ fram förslag till lagstiftning om detta.[1] Lagändringen om det nya namnet trädde i kraft den 15 oktober 2020.

Nämnden består av en ordförande och fyra ledamöter. Ledamöterna väljs av riksdagen efter beredning av Konstitutionsutskottet. Förekomsten av nämnden regleras i 13 kap. 14 a § riksdagsordningen. Dess organisation regleras närmare i lagen (2018:677) med instruktion för Nämnden för prövning av statsråds och vissa andra befattningshavares övergångsrestriktioner.

OrdförandeRedigera

Vice ordförandeRedigera

ReferenserRedigera

  1. ^ Konstitutionsutskottets betänkande 2019/20:KU25, s. 4.

Externa länkarRedigera