Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner

Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner, förkortat kallad karensnämnden, är en myndighet under Sveriges riksdag.

Nämnden inrättades år 2018 i samband med att lagen (2018:676) om restriktioner vid statsråds och statssekreterares övergång till annan än statlig verksamhet infördes. I denna lag finns bestämmelser om karens när f.d. statsråd och statssekreterare tar uppdrag i icke-statlig verksamhet.

Nämnden består av en ordförande och fyra ledamöter. Ledamöterna väljs av riksdagen efter beredning av Konstitutionsutskottet. Förekomsten av nämnden regleras i 13 kap. 14 a § riksdagsordningen. Dess organisation regleras närmare i lagen (2018:677) med instruktion för Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner.

OrdförandeRedigera

Vice ordförandeRedigera

Externa länkarRedigera