Carl Thomas Rolén, född 26 mars 1959, är en svensk jurist.

Thomas Rolén är sedan 1 januari 2008 kammarrättspresident för Kammarrätten i Stockholm.[1] Han har deltagit som expert och sakkunnig i ett flertal utredningar. Bland annat har han varit sakkunnig i BRU (Beredningen för rättsväsendets utveckling).

Thomas Rolén blev juris kandidat 1985 och var 1993-2005 anställd i Justitiedepartementet. Han utnämndes till departementsråd och tillförordnad chef för Grundlagsenheten 1997, var 1998-2001 chef för Enheten för processrätt och domstolsfrågor samt blev 2001 expeditionschef. Från 2005 till 2007 var Thomas Rolén generaldirektör för Domstolsverket.

Han var 2012–14 heltidsarvoderad ordförande i Genomförandekommittén för den nya Polismyndigheten, som på uppdrag av regeringen hade att utforma organisationen av Polismyndigheten och tillsätta dess högsta chefer, med undantag av generaldirektören. Rolén valdes 2018 till vice ordförande i Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner.

UtmärkelserRedigera

  •   H.M. Konungens medalj i guld av 12:e storleken i Serafimerordens band (2020) för framstående insatser inom svenskt rätts- och utredningsväsende.[2]

KällorRedigera

NoterRedigera

  1. ^ Ny kammarrättspresident i Kammarrätten i Stockholm, pressmeddelande från Justitiedepartementet 15 november 2007
  2. ^ ”Medaljförläningar 28 januari 2020 - Sveriges Kungahus”. www.kungahuset.se. https://www.kungahuset.se/press/pressmeddelanden/aretspressmeddelanden/medaljforlaningar28januari2020.5.7d76545d16f1a92e12414801.html. Läst 28 januari 2020. 
Företrädare:
Stefan Strömberg
Generaldirektör för Domstolsverket
2005-2007
Efterträdare:
Barbro Thorblad
Företrädare:
Sten Heckscher
President för Kammarrätten i Stockholm
2008–
Efterträdare:
Innehar fortfarande posten