Myricetin[1] (3,3',4′,5.5',7-hexahydroxiflavon eller IUPAC 3,5,7-trihydroxi-2-(3-4-5-trihydroxifenyl)-4H-kromen-4-on) är en flavonol (en klass av flavonoider). Namnet kommer från porssläktets vetenskapliga namn, Myrica[2], eftersom ämnet först erhölls från barken av växter[3] vilka förs, eller tidigare fördes, till detta släkte (exempelvis Myrica cerifera[4] - som nu förs till släktet Morella[5])[1]. Myricetin förekommer naturligt hos många växter, varav flera används som livsmedel (exempelvis te, grönsaker, lök, frukt och bär) eller medicinalväxter, och verkar som antioxidant.[6] Myricetin skiljer sig från quercetin genom att ha en OH-grupp på position 5'[7] och förekommer ofta som glykosider (exempelvis myricitrin).[3] Utöver farmaceutiska tillämpningar används myricetin för att skydda fett- och oljerika livsmedel mot oxidation (härskning) och härigenom förlänga hållbarhetstiden.[3]

Strukturformel för myricetin.
Myricitrin (myricetin-3-rhamnosid) är en glykosid av myricetin.

ReferenserRedigera

  1. ^ [a b] Myricetin i Svensk uppslagsbok, uggleupplagan, band 19, spalt 90 (Myrica nagi som nämns i artikeln är dock ett flertydigt namn - se Myrica nagiWorld Flora Online).
  2. ^ Myricetin på Merriam-Webster.
  3. ^ [a b c] Deepak Kumar Semwal et al., 2016, Myricetin: A Dietary Molecule with Diverse Biological Activities i Nutrients 8(2):90.
  4. ^ Seyed Mohammad Nabavi, Seyed Fazel Nabavi, Monica Rosa Loizzo, Rosa Tundis, K. Pandima Devi & Ana Sanches Silva, 2020, Food Additives and Human Health, sid. 130.ISBN 9789811446115
  5. ^ Myrica cerifera på World Flora Online.
  6. ^ Abolfazl Barzegar, 2016, Antioxidant activity of polyphenolic myricetin in vitro cell- free and cell-based systems i Molecular Biology Research Communications 5:2, sid. 87-95.
  7. ^ Eller, om man så vill, position 3' - dihydroxifenylgruppen hos quercetin är ju "fritt" roterbar kring enkelbindningen