Denna artikel handlar om det vetenskapliga studiet av musikens historia. Se musikens historia för en kronologisk översikt över själva musiken.

Musikhistoria är ett ämne som studeras på musikhögskolor, universitet och i GHS, och det är en undergren av musikvetenskapen. Det fokuserar på musikens utveckling genom olika tidsepoker. Ämnet delas ofta upp i en disciplin som fokuserar på den västerländska konstmusiktraditionen, och en som fokuserar på den afroamerikanska jazz-, blues- och populärmusiktraditionen.

Studier av andra kulturers musiktraditioner är begränsade och klassificeras snarare under musiketnologi.