Gymnastikdirektör är titel för den som avlagt gymnastiklärarexamen vid högskola. Idrottsdirektör skall vara[förtydliga] gymnastikdirektör, en titel som gymnastiklärare fick efter genomgånget GCI (Gymnastiska centralinstitutet) alternativt GIH (Gymnastik- och idrottshögskolan). Även ett gammalt namn för den yrkeskår som har utvecklats och numera kallas sjukgymnaster.