Extensor pollicis brevis (latin: musculus extensor pollicis brevis, "tummens korta sträckarmuskel"), i människans anatomi en skelettmuskelunderarmens baksida. Muskeln ligger medialt om m. abductor pollicis longus och är ofta sammanvuxen med denna. Som namnet antyder är muskelns främsta uppgift att extendera tummen.

Underarmens muskulatur

Extensor pollicis brevis har sitt ursprung i strålbenets (radius) dorsala yta under m. abductor pollicis longus samt i det fibrösa ledbandet (syndesmos) mellan underarmsbenen (underarmsmembranet, membrana interossea antebrachii).

Muskelns sträckning följer m. abductor pollicis longus.

Muskelns fäste finns vid basen för tummens grundfalang (phalanx proximalis pollicis).

LitteraturRedigera

  • Anatomisk atlas, Michael Budowick, Jan G. Bjålie, Bent Rolstad, Kari C. Toverud, Liber, ISBN 91-47-00091-0
  • Rörelseapparatens anatomi, Finn Bojsen-Møller, Liber, ISBN 91-47-04884-0

Se ävenRedigera