Muntlig tradition, muntligt återberättande av samma information i så många led att källan inte kan hittas eller härledas.

I skriftlösa samhällen brukar lagar och religiösa urkunder överföras genom muntlig tradition. Den muntliga traditionens roll har efter hand ersatts av skrift, men processen har skett vid olika tillfällen beroende på genre. Exempelvis är det först under de senaste åren som det muntliga berättandet av roliga historier fått konkurrens från Internet.

Exempel på sådant som förmedlas genom muntlig tradition: