Multiplicitet är en term inom matematiken.

Multipliciteten för ett nollställe α till ett polynom p(x) anger hur många faktorer (x-α) som ingår i polynomet. Om polynomet skrives på formen

där α inte är ett nollställe till polynomet q, är k multipliciteten för nollstället α.

Exempel:

Om

så säger man att x=3 är ett nollställe till polynomet p med multipliciteten 4, medan nollstället x=5 har multipliciteten 2.

Venn A intersect B.svg Matematikportalen – portalen för matematik på svenskspråkiga Wikipedia.