En 2:1 multiplexer

En multiplexer (kortform mux) är en enhet eller teknik som används för att låta flera användare eller processer dela på samma resurs, som till exempel en kommunikationskanal eller en databuss. I elektriska kretsar är multiplexer vanligen använd för att kunna läsa av flera analoga signaler med en enda ADC. Som mottagare av en multiplexad signal är ofta en demultiplexer.