Multilateralt avtal

avtal med minst tre parter

Multilaterala avtal sker mellan flera parter, till skillnad från ett bilateralt avtal som enbart sker mellan två parter och unilateralt avtal där ett land eller organisation ensidigt förbinder sig till en åtgärd utan avseende på vad andra gör. Exempel på multilaterala avtal är Europeiska unionens fördrag.

Se även redigera