Bilateralt avtal, ett avtal mellan två parter som innebär att båda i avtalet ingående parter har ömsesidiga förpliktelser gentemot varandra, avtalet gäller alltså inte bara i ena riktningen, såsom ett köpkontrakt eller liknande.

Ett talande begrepp är engelskans I'll scratch your back, if you scratch mine. (Jag kliar din rygg, om du kliar min).

Se ävenRedigera