Motorfordon

själv-framdrivet fordon med hjul

Motorfordon är ett motordrivet fordon avsett för person- eller godsbefordranväg. Enligt Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner finns det tre typer av motorfordon, vilka är bil, motorcykel och moped. Fordonslagen (2002:574) undantar dock fordon som ägs av staten och som används för särskilda militära ändamål.

En motorväg med bilar i USA

Motorfordon skiljer sig från övriga typer av motordrivna fordon, som är traktor, motorredskap och terrängmotorfordon.

Olika sorters motorfordon: