Mortons neurom

neurologisk klämning

Mortons neurom är en neurologisk klämning som kan uppstå genom förtunning i några av slemsäckarna oftast mellan tredje och fjärde tån. Detta är ett välkänt syndrom som kan orsaka smärtor i främre trampdynan i form av värk med en huggande känsla.

Smärtan kommer framförallt vid belastande träning som gång eller löpning. Besvären kan ibland ge neurologiska besvär med bl.a. parestesier eller strålande smärta. Diagnosen ställs genom palpationsömhet, anamnestiskt, provokation genom att man pressar ihop foten från sida till sida. Med hjälp av magnetresonanstomografi kan man också se en förtjockad nerv, även om det kan ses liknande förändringar på en del friska individer också.

Tillståndet förekommer ofta hos personer med så kallad tvärplattfot, vilket innebär att om fotvalvet stärks upp med en hård sula, kan besvären minska eller helt försvinna. Har man kvarstående besvär är det oftast nödvändigt med operation.

Postoperativt kan besvären försvinna direkt, eller diffust försvinna efter några veckor.