Mormon var, enligt Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga, den profet som sammanställde andra forntida profeters uppteckningar och levde under 400-talet efter Kristus. Denna sammanställning utgör nu stora delar av Mormons bok. Mormon var far till Moroni.