Med morgonrodnad menas det spektakulära färgspel som uppstår över himlen när solen går upp. På kvällen, när solen går ner, kallas motsvarande fenomen för aftonrodnad.

Morgonrodnad 9 oktober 2011 vid Världens ände Ystad.