Monohybrid klyvning är när två föräldrar är heterozygota för olika alleler fast i samma locus. Om båda föräldrar har genotypen B/b, där B är ett dominant anlag och b är ett recessivt anlag, kommer förväntad genotypkvot bland avkommorna vara 1:2:1. 25% av avkommorna blir alltså homozygota för det dominanta anlaget, 50% av avkommorna blir heterozygota och 25% av avkommorna blir homozygota för det recessiva anlaget. Klyvning av en F1 generation är då det som relateras till. Bildning av F2 generationen beror på de tidigare avkommornas allel och locus.

Korsning mellan monohybrider.png

Se ävenRedigera