För internetteknologin, se Datormoln. För ansamlingen av små partiklar i atmosfären, se Moln.

Molnet. Icke-vetandets moln i vilket själen möter Gud är ett verk om det andliga livet. Det kom anonymt fram i England1300-talet och handlar om att det kontemplativa livet står över det aktiva samt om konsten att öva sig till upplysning.