Mohrs cirkel är inom hållfasthetslära en tvådimensionell geometrisk representation av spänningstillstånd i en punkt. x-axeln anger dragspänning och y-axeln skjuvspänning.

Mohrs cirklar för ett tredimensionellt spänningstillstånd