Modellorganism

organism använd för att studera biologiska fenomen över artgränserna

En modellorganism är en icke mänsklig art som studeras ingående för att förstå speciella biologiska fenomen, med en förväntan att de upptäckter man gör hos modellorganismen skall leda till insikt om hur andra organismer fungerar.[1] Modellorganismer är in vivo-modeller och används i stor utsträckning för att undersöka mänskliga sjukdomar, när experiment på människor är ogörliga eller oetiska.[2] Denna strategi är möjlig tack vare att alla organismer har ett gemensamt ursprung och att reaktionsvägar, utvecklingsvägar och genetiskt material bevarats under evolutionens gång.[3] Att studera modellorganismer kan vara upplysande, men försiktighet är förstås nödvändig när man extrapolerar från en organism till en annan.

Bananfluga (Drosophila melanogaster), en av de mest välkända modellorganismerna.

Det är också fördelaktigt med organismer som är lätta att domesticera. Bland modellorganismerna återfinner man bland annat majs, husmus, hund och bakterien Escherichia coli.

ReferenserRedigera

  1. ^ Fields S, Johnston M (Mar 2005). ”Cell biology. Whither model organism reearch?”. Science 307 (5717): sid. 1885–6. doi:10.1126/science.1108872. PMID 15790833. http://www.sciencemag.org/cgi/content/summary/307/5717/1885. 
  2. ^ Griffiths, E. C. (2010) What is a model? Arkiverad 12 mars 2012 hämtat från the Wayback Machine.
  3. ^ Fox, Michael Allen (1986). The Case for Animal Experimention: An Evolutionary and Ethical Perspective. Berkeley and Los Angeles, California: University of California Press. ISBN 0-520-05501-2