För bussföretaget, se Mälaröarnas Omnibuss AB. För bomben, se GBU-43/B MOAB.

Moab var ett kungarike som hade sin geografiska plats direkt öster om Döda havet, i dagens Jordanien. Huvudstaden hette Kir-Moab.

Moabiterna, det vill säga invånarna i Moab, omnämns ofta i Gamla Testamentet i Bibeln, Ruts bok handlar om hur en moabitisk kvinna lägger grunden till kung Davids dynasti efter att ha omvänt sig till Israels Gud. Den så kallade Meshastelen hittades i modern tid och skildrar den moabitiske kungen Mesa och hans krig mot israeliterna ca 850 f.Kr., denna stenrelief förvaras i Louvren i Paris. Moabiterna härstammade, enligt Bibeln, från Moab, Lots son med sin äldre dotter efter deras flykt undan Sodoms förstörelse (1 Mos 19:30-38).