Misspass är inom den grafiska industrin det att tryckfärgerna inte trycks på rätt position, utan är förskjutna något i förhållande till varandra.

Den översta bilden visas utan misspass (d.v.s. perfekt registrering) medan den nedersta bilden visas med (extrem) misspass. Märk att den nedersta bilden delats upp i grundfärgerna cyan (C), magenta (M), gul (Y) och svart (K).
Förstoring av en del av bilden ovan, där misspasset syns tydligare.

Misspass gör bilden oskarp, som visas tydligt i bilden till höger.

För att kontrollera så att de olika tryckfärgerna är rätt placerade används passmärken.