Ministerierättegången (tyska Wilhelmstraßenprozess) var den elfte och näst sista av Nürnbergrättegångarna. Dess officiella namn var The United States of America vs. Ernst von Weizsäcker et al.

Bland de 21 åtalade i denna rättegång befann sig åtta ledande tjänstmän, bland annat de som varit ansvariga för deportationen av judar i Ungern. I gruppen ingick även företrädare för banker, industrier och de som legat bakom eller deltagit i fyraårsplanen och några som tillhört rikskansliet (Reichskanslei) och andra ministerier, som haft det övergripande ansvaret för bland annat Waffen SS.[1]

Anklagelseakten innehöll bland annat brott mot mänskligheten, planering och ledning av invasion och angreppskrig, mord och misshandel av krigsfångar, förbrytelser mot tyska medborgare på politiska, religiösa och rasistiska grunder. Domare var fyra domare och jurister från USA. En av de biträdande åklagarna var Robert Kempner, som själv lämnat Tyskland under 30-talet efter förföljelse och bosatt sig i USA fram till 1945, då han återvände till Tyskland och biträdde i alla rättegångarna.

Rättegången som följde var den mest omfångsrika av alla. Under 169 dagars förhandling hörde man de tilltalade och gick igenom över 9 000 dokument, bland dem protokollet från Wannseekonferensen. Rättegången pågick från den 6 januari 1948 till den 13 april 1949.

ÅtaladeRedigera

Namn Fotografi Befattning Dom
Ernst von Weizsäcker   Statssekreterare i Auswärtiges Amt 1938–1943; SS-Brigadeführer. 7 års fängelse; omvandlat till 5 år
Gustav Adolf Steengracht von Moyland   Statssekreterare i Auswärtiges Amt 1943–1945 7 års fängelse; omvandlat till 5 år
Wilhelm Keppler   Statssekreterare, Adolf Hitlers rådgivare i ekonomiska frågor 10 års fängelse
Ernst Wilhelm Bohle   Gauleiter, statssekreterare i Auswärtiges Amt 5 års fängelse
Ernst Wörmann Tjänsteman i Auswärtiges Amt 7 års fängelse; omvandlat till 5 år
Karl Ritter Förbindelseman mellan Auswärtiges Amt och OKW 4 års fängelse
Otto von Erdmannsdorff Tjänsteman i Auswärtiges Amt; Wörmanns ställföreträdare Frikänd
Edmund Veesenmayer   Generalbefullmäktigad i Ungern 20 års fängelse; omvandlat till 10 år
Hans Heinrich Lammers   Chef för Rikskansliet 20 års fängelse; omvandlat till 10 år
Wilhelm Stuckart Statssekreterare i inrikesministeriet 3 år och 10 månaders fängelse
Walther Darré   Jordbruksminister 7 års fängelse
Otto Meissner   Chef för Rikspresidentens kansli (Präsidialkanzlei) Frikänd
Otto Dietrich   Rikspresschef, statssekreterare i Propagandaministeriet 7 års fängelse
Gottlob Berger   Chef för SS-Hauptamt, SS-Obergruppenführer 25 års fängelse; omvandlat till 10 år
Walter Schellenberg   Chef för avdelningen för kontraspionage inom Reichssicherheitshauptamt; SS-Brigadeführer 6 års fängelse
Lutz Schwerin von Krosigk   Finansminister 10 års fängelse
Emil Puhl Vice ordförande för Reichsbank 5 års fängelse
Karl Rasche   Direktör för Dresdner Bank 7 års fängelse
Paul Körner Statssekreterare, Hermann Görings ställföreträdare 15 års fängelse, omvandlat till 10
Paul Pleiger Chef för Hermann-Göring-Werke 15 års fängelse, omvandlat till 10
Hans Kehrl   Tjänsteman vid Rustningsministeriet 15 års fängelse

ReferenserRedigera

NoterRedigera

  1. ^ Om SS (tyska)

Tryckta källorRedigera

  • Bedürftig, Friedemann (2008). Tredje riket från uppgång till fall: en uppslagsbok. Stockholm: Ersatz. sid. 428. ISBN 978-91-88858-32-0