Min lilla Elin, min dotter snäll är en barnpsalm med sex 7-radiga verser utan refrängtext av okänd författare. Psalmen har en sedelärande berättande karaktär. Psalmen sjungs till samma melodi som psalm 55 i Herde-Rösten 1892 I Bibeln finnes en vallfärdssång.

Publicerad i Redigera

 
Wikisource
Texten till Min lilla Elin, min dotter snäll finns på Wikisource.