Midrash, hebreiska מדרש, är en exegetisk utläggning som förklarar ett avsnitt ur Torah. Midrash anses ha stort religions- och kulturhistoriskt värde.

De äldsta midrash författades på 200-talet e.Kr. men innehöll till stor del äldre stoff ur den muntliga skriftlärda traditionen. Midrash behandlar dels de bibliska böckerna vers för vers, dels valda texter. Utläggningen rör sig i praktiska banor och härleder ur skriftordet regler för tro och liv under åberopande av de stora skriftlärde auktoriteterna (den s.k. halaka). Midrash samlar också det s.k. haggada-stoffet, sagor, legender, anekdoter, liknelser, fabler, som bildat sig omkring de bibliska personerna och händelserna.