För måltiden, se Middag (måltid).

Middag ("mitt på dagen") avser den tidpunkt då ett halvt dygn har fortlöpt, det vill säga klockan 12:00. Timmarna närmast före middag kallas förmiddag och timmarna närmast efter kallas eftermiddag.

Solur som visar solens läge vid middagstid.

Med lokal middag eller sann middag avses det klockslag då solen står i den lokala meridianen: (rakt i söder norr om kräftans vändkrets, rakt i norr söder om stenbockens vändkrets - mellan vändkretsarna varierar riktningen med årstiderna) och samtidigt som högst på himlen. Ett korrekt uppställt solur visar då tiden 12:00. På södra halvklotet står solen istället rakt i norr vid lokal middag. Tidpunkten för lokal middag avviker i regel från 12:00 vanlig klocktid, beroende på tidsekvationen, skillnad i longitud mellan orten och tidsmeridianen, samt eventuell sommartid.

Se även

redigera

Externa länkar

redigera