Microsoft Access är en klientbaserad databashanterare som använder sig av JET-motorn. Den senaste versionen heter Microsoft Access 2019.

HistorikRedigera

I mitten på 1980-talet ville Microsoft utvidga sin produktlinje med en databashanterare. Microsoft köpte därför upp en produkt som hette Rbase, utvecklat av företaget Microrim. Microsoft ville att Microrim skulle slås ihop med Microsoft mot att Microrim fick 25% av Microsofts aktier. Microrim krävde dock 30% och affären gick i stöpet.

OmegaRedigera

Microsoft köpte istället över Microrims utvecklare och satte dem att utveckla en databashanterare kallad Omega. Den var tänkt att konkurrera med dBase från Foxsoftware fast skulle köras på Windows-plattform. Foxsoftware köptes upp av Microsoft 1992, bara några månader innan Access släpptes.

Omega var Microsofts första databas. Den blev dock aldrig vad man tänkt och vid en kodgenomgång runt 1989 beslöt Bill Gates att projektet skulle läggas ner. Dock var han imponerad av scriptmotorn och beslöt att en del av den gamla utvecklingsavdelningen på Omega skulle fortsätta att jobba med denna. Detta utvecklingsteam kom att utveckla det som senare skulle bli VB och i maj 1991 kom Microsoft Visual Basic ut på marknaden.

CirrusRedigera

Resten av utvecklingsavdelningen kom att jobba med en ny databashanterare och använde dels en betaversion av VB-kärnan som den andra avdelningen tagit fram samt en del gammal kod från Omega. Detta projekt, med arbetsnamnet Cirrus, var tänkt att bli Microsofts enda databasmotor och var tänkt att användas i Microsoft SQL Server, Exchange och andra produkter.

När produkten väl var färdig fanns det dock andra bättre system på marknaden. JET-motorn (som Cirrus nu kallades) kom endast att användas i Microsoft Access (Version 2 fungerade även med Visual Basic). JET-motorn var egentligen aldrig tillräckligt bra för mer storskaliga lösningar.

AccessRedigera

Med tiden blev dock Windows en stor plattform för olika applikationer. Efter att Windows 3.0 hade släppts med sin avsevärt förbättrade minneshantering gentemot tidigare versioner av Windows fanns förutom alla tredjepartstillverkares program även Microsofts egna. Som exempel kom Microsoft Word for DOS redan 1983, Excel och PowerPoint släpptes 1987, även de ursprungligen utvecklade av andra företag och på Comdexmässan i november 1992 släpptes till slut "Microsoft Access databas för Windows".

Jet-motornRedigera

Databasmotorn som följer med Access heter Jet. Detta är en databasmotor som är anpassad för dem med lite mindre behov. Man kan säga att Access består av 2 delar, dels användargränssnittet med knappar, menyer och Visual Basic. Dels Jetmotorn som är själva databasmotorn som används internt i systemet.

I början var Jetmotorn införlivad med Access men i och med att Access 2.0 släpptes blev Jetmotorn (även den version 2.0) mer en komponent som även kunde användas av programmerare i Visual Basic. När version 3.0 släpptes hade man även införlivat multithreading, 32-bitars-arkitektur med mera. Jet 3.0 skeppades med Access 95 och Jet 3.51 kom med Access 97

SpecifikationRedigera

Jetmotorn (vi är nu uppe i version 4 i och med att Access 2000 kom ut) har begränsningen av 255 användare, men Microsoft rekommenderar högst 20. Det kan ju nämnas att till skillnad från större client/serverbaserade databashanteringssystem så är Jetmotorn filserverbaserad i nätverk och att i och med Jet 4.0 finns stöd för radlåsning när flera användare arbetar simultant med samma databas. Vidare får databasen högst ha 2 GB med data.

Fördelarna med Jetmotorn är att då den används i Accessmiljö får man ett i jämförelse lättförståelig utvecklingsmiljö med WYSIWYG. Då Jetmotorn är utvecklad för att kunna arbeta med Microsoft Visual Basic® for Applications programspråk så har man ju även möjlighet att arbeta med Visual Studios utvecklingsverktyg. Jet 4.0 har ett förbättrat stöd för ANSI SQL92 men det är ej fullständigt kompatibelt. Detta innebär bland annat att Jetmotorn till viss del kan samarbeta med SQL server 7.

MSDERedigera

Microsoft har utvecklat ytterligare en databasmotor. Den heter Microsoft Data Engine och brukar förkortas till MSDE. Microsoft Access 2000 och senare har stöd för denna databasmotor som passar utmärkt för den vars behov hamnar någonstans emellan Jetmotorn och en större SQL-lösning.

SpecifikationRedigera

MSDE är en förkortning för Microsoft Data Engine och den fungerar på mindre operativsystem som exempelvis Windows 95, medan andra större databasmotorer kräver NT eller Unix i grunden samt stora hårdvaruresurser. Vidare har den till skillnad från Jet stöd för teoretiskt sett oändligt antal användare (Microsoft rekommenderar dock högst mellan 5 och 20 samtidiga användare, jämför med SQL server som har stöd för 100-tals simultana användare). Den har också inbyggd felsäkerhet med dynamisk låsning av olika delar av databasen, den har transaktionsloggar som kan återställa systemet vid krascher (sk Transaction Replication). Den har något som kallas merge replication som innebär att databasen kan uppdateras på ett korrekt sätt även om en användare arbetat offline. m.m. MSDE är 100% ANSI SQL kompatibel. Dock är databasstorleken även här begränsad till 2 GB. (Jmfr SQl Server 7 som kan hantera över 1 TB)

Microsoft Data Engine är kompatibel med Microsoft SQL Server. Detta kan vara praktiskt av främst 2 orsaker: Databasen kanske skall användas i ett företag som då och då kan behöva utbyta information med MS SQL server, eller - i det andra fallet - om du skulle märka att du behöver en ännu kraftigare databasmotor så kan du uppgradera din MSDE databas till en MS SQL Server-variant.

Externa länkarRedigera