Öppna huvudmenyn

Michael Johannis Törne, född troligen 1644, död 8 april 1694, borgmästare i Stockholm och talman för borgarståndet.

Son till borgmästaren i Stockholm Hans Olofsson Törne och hans första hustru Christina Hising. Han inskrevs 1660 vid Uppsala universitet. 1665 utsågs han till aktuarie vid Stockholms rådhusrätt. 1669 blev Törne notarie i Byggning- och ämbetskollegium. 1673 blev han notarie vid Rådhuset. Extra ordiarie rådman i februari 1677 och senare samma år ordinarie. 1683 Blev han handelsborgmästare i Stockholm, och 1692 utsågs han till politieborgmästare. Riksdagsman för Stockholm 1678, 1680, 1682, och 1693; sista året som talman för borgarståndet.

Michael Törne var far till kommerserådet Olof Törne som adlades von Törne 1726, och överstelöjtnant Michael Törne, som också adlades men aldrig introducerades.

KällorRedigera

  • Gösta Thimon (1982), Stockholms Nations studenter i Uppsala 1649-1800, Del I 1649-1700