Metropolitan Transportation Authority

Metropolitan Transport Authority (MTA) är ett amerikanskt delstatligt företag i staten New York som bedriver driften av bussar, tunnelbanan och pendeltåg i New York samt även i två counties i Connecticut. Över 11 miljoner resor hanteras varje dag samt de 800 000 fordon som passerar statens broar och tunnlar.

Metropolitan Transportation Authority bildades 2005 från MCTS från 1968, när det tog över driften i New York City Transport Authority (NYCTA).