Öppna huvudmenyn

MTM, förkortning för Methods-time measurement, Metod-Tid-Mätning är en managementmetod för att optimera tidsåtgången för en bestämd arbetsuppgift, främst inom industrin, genom att bryta ner uppgiften i nödvändiga optimerade rörelser och bestämma tidsåtgången för varje optimerad rörelse.[1]

Den totala tiden för den samlade mängden optimala rörelser som behövs för att slutföra en arbetsuppgift benämns då standardtiden och är den tid en väl utbildad och erfaren arbetare behöver för att slutföra arbetsuppgiften. Standardtider enligt MTM ger enligt teorin pålitlig information om arbetares effektivitet och förväntad produktionskapacitet över en bestämd tidscykel.

MTM publicerades 1948 i USA och vann snabbt spridning i flera länder, bl a Sverige. Sedan 1980 har intresset för MTM inom svensk industri minskat, vilket sammanhänger med att den ökade automatiseringen ofta gjort MTM överflödig. Till MTM-föreningen i Norden är 35 företag (bl a Electrolux) anslutna. Totalt torde cirka 100 svenska tillverkande företag använda MTM som mätmetod. Utanför den tillverkande industrisektorn finns sjukvårdssektorn och transportsektorn, som viktiga tillämpningsområden för MTM. Även trafiksäkerhetsforskningen har användning för MTM. (Människa-Maskin-Interaktion inklusive Förare-Fordon-Interaktion).

SAM eller Sekvensbaserad Aktivitets och Metodanalys och är en vidareutveckling ut av MTM och presenterades 1982 med en revidering 1995.


KällorRedigera

  1. ^ (på Engelska) Maynard's Industrial Engineering Handbook. Libris länk. ISBN 0070411026 

Externa länkarRedigera