Messerschmitt-Bölkow-Blohm Bo 105

Messerschmitt-Bölkow-Blohm Bo 105 är en lätt helikopter som har fått stor spridning runt om i världen, bland annat som polis- och räddningshelikopter.

Messerschmitt-Bölkow-Blohm Bo 105
Bölkow Bo 105 (aka).jpg
Data avser HKP 9A
Beskrivning
RollLätt, tvåmotorig multifunktionshelikopter
Besättning2 (+3 passagerare)
Antal tillverkade1 640+
Dimensioner
Längd11,86 m
Flygkroppslängd8,81 m
Höjd3,00 m
Rotordiameter9,84 m
Vikter
Tom~1 300 kg
Maximal intern bränslemängd570 L
Maximal startvikt2 500 kg
2 600 kg med extern last
Prestanda
Motor(er)2 × Allison 250-C20B turbinmotorer
Effekt2 × 298 kW (2 × 420 hk)
Maximal hastighet242 km/h
Stigförmåga8 m/s (vid havsyta)
Beväpning
Övrigt4 BGM-71 TOW
Första flygning16 februari 1967
Ritning av Messerschmitt-Bölkow-Blohm Bo 105.
Tre flygande HKP 9A.
Pansarvärnshelikoptern HKP 9A.

UtvecklingRedigera

Bölkow började utveckla BO 105 år 1964. Den första prototypen (V1) havererade på grund av markresonans, medan den andra (V2) flög första gången den 16 februari 1967. Därefter tillverkades ytterligare sex förseriehelikoptrar. Genom en företagsfusion 1969 blev det Messerschmitt-Bölkow-Blohm (MBB) som kom att stå för tillverkningen då serieproduktionen av BO 105A kom igång 1970.

Två år senare (1972) presenterades en förbättrad version som hade starkare motorer; 105C. 1976 kom så en ytterligare förbättrad variant med starkare motorer; 105CB. Vidareutvecklingen blev 105CBS, vilken hade en 25 cm förlängd flygkropp för att bättre kunna användas som till exempel ambulanshelikopter. 1984 kom 105LB, vilket var en 105CBS med starkare motorer. 1991 blev MBB en del av Eurocopter.

BO 105CB och 105CBS har även licenstillverkats av Philippine Aerospace Development Corporation (Filippinerna), Indonesian Aerospace (Indonesien) samt Construcciones Aeronáuticas SA (Spanien) BO 105 slutade tillverkas 2001, då den ersattes av den modernare Eurocopter EC 135 (som i sig är en utveckling av BO 105). Totalt tillverkades 1046 exemplar av BO 105.

TeknikRedigera

Det som är utmärkande för BO 105 är dess halvstela huvudrotorsystem som gör helikoptern väldigt manöverbar, den klarar av avancerade manövrer som till exempel looping.

Användning i Svenska försvarsmakten – Helikopter 9Redigera

 
Helikopter 9 vid Aeroseum i Göteborg

Helikopter 9 (HKP 9) var den svenska Försvarsmaktens typbeteckning på MBB Bo 105. HKP 9 fanns i två versioner: HKP 9A (Arméflyget, FMV samt Helikopterflottiljen) samt HKP 9B (Flygvapnet) och var i tjänst fram till 2009.[1]

HKP 9 i ArméflygetRedigera

Arméflyget anskaffade 1987 20 stycken HKP 9A och FMV 1 styck HKP 9A (Bo 105CB3). Helikoptern kunde beväpnas med pansarvärnrobotsystemet HeliTOW. Arméflygets helikoptrar hade krigsuppgiften att genomföra pansarbekämpning och FMV:s helikopter användes för fortsatt flygutprovning och förmågeutveckling.

PansarvärnshelikopterstudierRedigera

1976 börjar Armén försök med pansarvärnshelikoptrar, då två HKP 6 utrustades med gyrostabiliserade sikten och målmarkerande videokameror. Hösten 1980 påbörjades pansarvärnshelikopterförsök med olika helikoptertyper vid Norrbottens arméflygbataljon (AF 1).

Mellan 1983 och 1984 fick FMV in att antal offerter på framtida pansarvärnshelikoptrar till Armén. Efter utvärderingar av offerterna fanns det till slut två slutkandidater: Aérospatiale AS 355 och MBB Bo 105CB. Båda ansågs vara möjliga pansarvärnshelikoptrar som uppfyllde kravspecifikationen, om än med små marginaler. Bo 105 värderades som något bättre ut teknisk och taktisk synpunkt, medan AS 355 som en bättre arbetsplats för besättningen. Valet föll på Bo 105 och i juli 1984 skrev FMV kontrakt med MBB om att köpa tjugo stycken Bo 105CB3.[2]

FörmågeuppbyggnadRedigera

I väntan på att de tjugo seriemaskinerna levererades hyrde FMV in fyra interimshelikoptrar (Bo 105CB) från MBB. En av dem användes vid utprovning av vapensystemet, vilket huvudsakligen skedde på RFN (Vidsel). De övriga tre användes vid AF 1 för typinflygning samt taktisk utprovning. En av helikoptrarna köptes sedermera och blev den 21:a HKP 9A. Denna helikopterindivid var utrustad med ett FLIR-sikte (mörkersikte) till skillnad från övriga HKP9A som hade ett dagersikte. Eftersom denna helikopterindivid inte var serielik de övriga HKP9A fick den smeknamnet "Bastarden". Då dessa helikoptrar tillhörde FMV VoVC hade de anropssignalen 'Viktor'.

Helikopterindivider (leasing)Redigera
Tillv.
serienr
Militärt
reg nr [a]
Fen-
nummer [b]
Operativ i
Försvarsmakten
Kommentar Bild
S-422 09076 76 1985–1986 Förhyrd "HKP 9" (D-HDMU), åter till MBB.  
S-439 09077 77 1985–1987 Förhyrd "HKP 9" (D-HDMM), såld till Heliflyg AB (SE-HSG).  
S-593 09071 71 1985–1987 Förhyrd "HKP 9" (D-HDQP).  
S-721 09078
09221
78
90
1985–1987
1987–2006
Förhyrd "HKP 9" (D-HDRI), köpt av FMV 1987-12-03.
Utställd på Aeroseum.
 
 1. ^ Det militärt registreringsnummer är ett unikt individnummer som Flygvapnets luftfartyg är registrerat med i det (svenska) militära luftfartygsregistret.
 2. ^ Fennumret står på skrovet på Flygvapnets luftfartyget i syfte att visuellt lätt kunna identifiera individen.

Operativ tjänstRedigera

 
Tilläggstecken m/81 för 5. pansarvärns-helikopterkompaniet vid AF 1 (Z-svart).

"Non videri sed esse" betyder "Att vara men inte synas"

Leverans av seriehelikoptrarna (Bo 105CB3) skedde mellan oktober 1987 och november 1988 med en takt av en till tre helikoptrar i månaden. Efter hemflygning till Sverige monterades vapensystemet på (vilket levererades av Saab). I februari 1988 överlämnade Försvarets materielverk (FMV) driftsansvaret för HKP 9 till AF 1 som därmed blev ett stridande förband.[3]

De tjugo helikoptrarna bildade två pansarvärnshelikopterkompanier, som inledningsvis var baserade vid AF 1 (anropssignal Zäta). Men 1989 ombaserades ett av kompanierna till Östgöta arméflygbataljon (AF 2, anropssignal Kalle). Kompaniet vid AF 1 (5. pvhkpkomp, Zäta svart) hade huvuduppgiften pansarbekämpning i övre Norrland av fientliga förband inträngande över Finland. Medan kompaniet vid AF 2 (25. pvhkpkomp, Kalle svart) hade huvuduppgiften pansarbekämpning i Mälardalen och södra Sverige av fientliga landstignings- och luftlandsättningsförband via södra Östersjön.

HKP 9A var i tjänst i Arméflyget fram till 1997, då kvarvarande helikopterindivider överfördes 1998 till det nybildade förbandet Helikopterflottiljen.

HelikopterindividerRedigera
Tillv.
serienr
Militärt
reg nr
Fen-
nummer
Operativ i
Försvarsmakten
Kommentar Bild
S-1751 09201 01 1987–2008 Bevarad vid Luftforsvarets Skolesenter (Norge) [4]  
S-1752 09202 02 1987–2009  
S-1753 09203 03 1987–2009  
S-1754 09204 04 1987–2007 Havererad  
S-1755 09205 05 1987–2008  
S-1756 09206 06 1987–2008  
S-1757 09207 07 1987–2008  
S-1758 09208 08 1988–2009  
S-1759 09209 09 1988–2009 Utställd på Flygvapenmuseum  
S-1760 09210 10 1988–2007 Havererad  
S-1761 09211 11 1988–2009  
S-1762 09212 12 1988–2008  
S-1763 09213 13 1988–1995 Havererad  
S-1764 09214 14 1988–2007 Bevarad vid FMTS [5]  
S-1765 09215 15 1988–2008  
S-1766 09216 16 1988–2008  
S-1767 09217 17 1988–2009 Bevarad på Flygvapenmuseum  
S-1768 09218 18 1988–2009 Utställd på Aeroseum  
S-1769 09219 19 1988–2008 Bevarad vid FMTS [6]  
S-1770 09220 20 1988–2009  
HaverierRedigera
 • Den 1 november 1995 slog K13 i marken efter att flygföraren svängt för kraftigt på låg höjd. Besättningen blev lindrigt skadad, helikoptern totalförstörd.
 • Den 11 september 2007 kolliderar Y04 med Y10 i luften (s.k. mid-air collision). Båda besättningarna (fyra personer) omkom, båda helikoptrarna blev totalförstörda.

VapensystemRedigera

HKP 9A utrustades med vapensystemet RBS 55H (Saab HeliTOW), vilket byggde på robot 55 (TOW).[7]

För att kunna träna helikopterbesättningen under realistiska förhållanden tog Saab fram ett simuleringssystem kallat BT 49H (Battle Training) som kunde installeras i helikoptern. Istället för att avfyra en robot avfyrade simulatorsystemet en laserpuls som efterliknade robotens flygbana. Skytten kunde sedan se hur "roboten" hade träffat målet (som var utrustat med ett prisma för att reflektera laserpulsen). En verklig robotavfyring kunde även efterliknas med ett pyrotekniskt system som skapade en knall- och rökeffekt (så en motståndare skulle ha en chans att kunna upptäcka en fientlig helikopter). Senare utrustades även helikoptrarna med BT 46 som gjorde att markförband kunde "skjuta ned" helikoptern. Om helikopterns träffades av en laserpuls från ett annat BT-system tändes ett blixtljus på helikoptern så att motståndaren kunde se att helikoptern blev träffad. Samtidigt tändes en lampa inne i cockpit så att piloten och skytten såg att helikoptern var bekämpad.

HKP 9 i FlygvapnetRedigera

Flygvapnet anskaffade 1985 fyra stycken HKP 9B (Bo 105CB4) som ersättare till HKP 2. Helikoptern användes för lokal flygräddning vid Flygvapnets flygflottilj i Karlsborg (anropssignal Filip) samt Såtenäs (anropssignal Gustav) fram tills 1994. HKP 9B var utrymmesmässigt för liten för att vara en effektiv räddningshelikopter, så den kom att ersättas av HKP 10.[8][9]

Helikoptern var utrustad med vinsch för att kunna hämta upp nödställda utan att landa helikoptern.

HelikopterindividerRedigera

Tillv.
serienr
Militärt
reg nr
Fen-
nummer
Operativ i
Försvarsmakten
Kommentar
S-0722 09413 93 1985–1991 Havererad
S-0723 09414 94 1985–1994 Återförd till Tyskland, såld senare som OH-HMS
S-0731 09415 95 1985–1994 Återförd till Tyskland, såld senare som OH-HKI
S-0732 09416 96 1985–1994 Återförd till Tyskland, såld senare som 9Y-TJF

HaverierRedigera

 • Den 12 november 1991 fick F93 tekniskt problem med stjärtrotor under start och slog i marken. Besättningen blev lindrigt skadad, helikoptern totalförstörd.

HKP 9 i HelikopterflottiljenRedigera

1998 skapades ett försvarsmaktsgemensamt helikopterförband (Helikopterflottiljen) genom att slå ihop de olika helikopterresurserna i Försvarsmakten. I och med detta överfördes Arméflygets kvarvarande 19 stycken HKP 9A till Helikopterflottiljen. I denna organisation fick HKP 9A en ny roll som transporthelikopter i Luleå (anropssignal Urban) samt Ronneby (anropssignal Yngve) och var i tjänst i fram till 2009. HKP 9A kom (indirekt) att ersättas av HKP 15.

ReferenserRedigera

NoterRedigera

 1. ^ Forsvarsmakten.se (2010-10-26) Helikopter 9 - snart ett minne blott Läst 13 november 2010
 2. ^ Kontraktet klart i helikopteraffär”. TIFF (1): sid. 51. 1985. http://tiff.mil.se/x-online/tiff_8501/index.html#/50/. Läst 1 januari 2016.  Arkiverad 4 mars 2016 hämtat från the Wayback Machine.
 3. ^ HKP9A - driftöverlämning till AF1”. TIFF (1): sid. 14-16. 1988. http://tiff.mil.se/x-online/tiff_8801/index.html#/14/. 
 4. ^ Anders Sundberg (2013). ”Helikopterleverans till LSK Kjevik, Norge”. TIFF (Försvarets materielverk) (3): sid. 48-49. http://tiff.mil.se/x-online/tiff_1303/index.html#/48/. 
 5. ^ TIFF (4): sid. 44. 2014. http://tiff.mil.se/x-online/tiff_1404/index.html#/44/. 
 6. ^ TIFF (1): sid. 43. 2014. http://tiff.mil.se/x-online/tiff_1401/index.html#/42/. 
 7. ^ Saab-Scania Combitech's Helitow till svenska arméns pansarvärnshelikoptrar”. TIFF (1): sid. 36-37. 1984. http://tiff.mil.se/x-online/tiff_8401/index.html#/36/. 
 8. ^ ”Hkp 9B - En liten räddningshelikopter”. Skipper (blogg). 6 augusti 2011. http://navyskipper.blogspot.se/2011/08/hkp-9b-en-liten-raddningshelikopter.html. 
 9. ^ ”HKP 9 - Messerschmitt Bölkow-Blom (MBB) BO 105 CBS (1985- )”. Lars Henriksson (hemsida). 1 augusti 2010. http://www.avrosys.nu/aircraft/Heli/509hkp9/509HKP9-8.htm. 

Tryckta källorRedigera

WebbkällorRedigera

Externa länkarRedigera