Melbu är en tätort i Vesterålen i norra Norge, den näst största orten i Hadsels kommun. Melbu ligger på södra spetsen av ön Hadseløya och har ca 2 500 invånare. Näringslivet domineras av fiskeindustrin.

Melbu sett från Haugnyken

Melbu arrangerar varje år festivalen "Sommer-Melbu", med konserter, utställningar, seminarier m.m. På orten ligger Melbu kyrka.