Mejerivillan vid Ulvsunda slott.

Mejerivillan, Ulvsunda är en villa i stadsdelen Ulvsunda norr om Ulvsunda slott i Bromma väster om Stockholm. Villan ligger vid den smala kanalen som leder Lillsjön ut i Ulvsundasjön.

HistorikRedigera

Norr om kanalen, mellan Lillsjön och Ulvsundaviken, låg fram till 1938 en stor bondgård, Ulvsunda lantgård. Merparten av byggnaderna revs 1938. Villan var länge privatbostad men användes under 1990-talet av Bromma KFUK-KFUM scouter.

Ulvsunda lantgård uppfördes i början av sekelskiftet 1900 på stranden mitt emot Ulvsunda slott och där bodde Nils Persson-Nilsson själv. Huvudbyggnaden av trä var omgiven av stall, ladugård, magasinsbyggnad och smedja, allt till tjänst för jordbruket. Ännu hade man inte styckat av de stora tomtmarkerna, ännu en tid varade här den gamla lantbrukartiden. När patron Nils Persson-Nilsson 1901 skötte gården fanns här 17 statarfamiljer, som bodde i fyra bostadshus i den då mycket lantliga omgivningen av slottet.

Lantgården bestod av mangårdsbyggnaden, kallad Ulvsunda gård, drängstugor och ladugårdar. Den enda byggnad som återstår av Ulvsunda lantgård är den så kallade Mejerivillan vid kanalens strand. Huset är från år 1905 och uppfördes dels som bostad för stalldrängen, dels som kyl- och lagringshus för mjölken. I undervåningen kyldes gårdens mjölk i stora kar, som kyldes med vatten från Ulvsundasjön. Av allt detta finns idag bara kvar den så kallade Mejerivillan, som byggdes 1905. Från mejerivillan fraktades mjölk till staden och här köpte Ulvsundaborna i Bromma och nybyggarna i Kungsholms villastad, det vill säga Ulvsunda trädgårdsstad i västra Stockholm, sin dagliga mjölk.

KällorRedigera

Externa länkarRedigera