Meglenrumäner

folkgrupp från Turkiet och nordöstra Grekland

Meglenrumänerna är ett folk som talar ett rumänskliknande språk. De bor i nordöstra delarna av Grekland och i Turkiet.