Medlingsinstitutet

svensk statlig förvaltningsmyndighet

Medlingsinstitutet är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under Arbetsmarknadsdepartementet och ansvarar för den statliga medlingsverksamheten och har till uppgift att verka för en väl fungerande lönebildning.[1]

Medlingsinstitutet
Medlingsinstitutet logo.png
DepartementArbetsmarknadsdepartementet
OrganisationstypStatlig förvaltningsmyndighet
LedningEnrådighetsmyndighet
KommunStockholm
LänStockholm
Organisationsnr202100-5174
MyndighetschefIrene Wennemo, generaldirektör
InstruktionSFS 2007:912
Webbplatswww.mi.se

HistorikRedigera

Medlingsinstitutet inrättades genom beslut av riksdagen år 2000.[2] och ersatte Statens förlikningsmannaexpedition[3]

VerksamhetRedigera

Myndighetens centrala uppgifter följer av bestämmelser i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL). Institutet ska medla i arbetstvister och verka för en väl fungerande lönebildning.[4]

Medling i avtalsförhandlingar kan ske frivilligt, genom att den ena eller bägge parterna i förhandlingen begär att få en förhandlingsledare eller medlare utsedd.

TvångsmedlingRedigera

Medlingsinstitutet kan också, om det bedömer att det finns risk för stridsåtgärder, eller om stridsåtgärder redan påbörjats, utse medlare utan parternas samtycke, så kallad tvångsmedling. Medlingsinstitutet har dock ingen rätt att kräva att pågående stridsåtgärder avbryts.

ÖvrigtRedigera

Myndigheten har även andra uppgifter, bland annat att svara för den officiella statistikenarbetsmarknadsområdet.[5]

KällorRedigera

  1. ^ 1 § förordningen (2007:912) med instruktion för Medlingsinstitutet.
  2. ^ Prop. 1999/2000:32 Arkiverad 26 juli 2004 hämtat från the Wayback Machine., bet. 1999/2000:AU5, rskr. 1999/2000:149, SFS 2000:163.
  3. ^ Birgitta Alm: Medlingsinstitutet i Nationalencyklopedins nätupplaga. Läst 22 september 2015.
  4. ^ 46 § MBL.
  5. ^ 2 § förordningen med instruktion för Medlingsinstitutet.

Externa länkarRedigera