Medlingsinstitutet

svensk statlig förvaltningsmyndighet

Medlingsinstitutet är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under Arbetsmarknadsdepartementet och ansvarar för medling i arbetstvister, en väl fungerande lönebildning[1] och lönestatistik.

Medlingsinstitutet
DepartementArbetsmarknadsdepartementet
OrganisationstypStatlig förvaltningsmyndighet
LedningEnrådighetsmyndighet
KommunStockholm
LänStockholm
Organisationsnr202100-5174
MyndighetschefIrene Wennemo, generaldirektör
InstruktionSFS 2007:912
Webbplatswww.mi.se

Historik Redigera

Medlingsinstitutet inrättades genom beslut av riksdagen år 2000.[2] och ersatte Statens förlikningsmannaexpedition[3]

Verksamhet Redigera

Myndighetens centrala uppgifter följer av bestämmelser i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL). Institutet ska medla i arbetstvister och verka för en väl fungerande lönebildning.[4]

Medling i avtalsförhandlingar kan ske frivilligt, genom att den ena eller bägge parterna i förhandlingen begär att få en förhandlingsledare eller medlare utsedd.

Tvångsmedling Redigera

Medlingsinstitutet kan också, om det bedömer att det finns risk för stridsåtgärder, eller om stridsåtgärder redan påbörjats, utse medlare utan parternas samtycke, så kallad tvångsmedling. Medlingsinstitutet har dock ingen rätt att kräva att pågående stridsåtgärder avbryts.

Källor Redigera

  1. ^ 1 § förordningen (2007:912) med instruktion för Medlingsinstitutet.
  2. ^ Prop. 1999/2000:32 Arkiverad 26 juli 2004 hämtat från the Wayback Machine., bet. 1999/2000:AU5, rskr. 1999/2000:149, SFS 2000:163.
  3. ^ Birgitta Alm: Medlingsinstitutet i Nationalencyklopedins nätupplaga. Läst 22 september 2015.
  4. ^ 46 § MBL.

Externa länkar Redigera